Get Adobe Flash player

Specjaliści

W naszym Przedszkolu dzieci objęte są stałą opieką logopedyczną i psychologiczną. Stała współpraca specjalistów  z nauczycielami pozwala zapewnić Państwa dzieciom wysoką jakość opieki oraz bieżącą wymianę poglądów i spostrzeżeń.

Logopeda

Logopeda przedszkolny przeprowadza w określonych odstępach czasu badania przesiewowe dzieci i stawia szczegółową diagnozę rozwoju mowy. Dzieci z problemami logopedycznymi biorą udział w  indywidualnej terapii, którą prowadzi logopeda przedszkolny na terenie przedszkola. Rodzice są informowani przez logopedę o rodzaju zaburzenia mowy danego dziecka oraz o rodzaju prowadzonej terapii.

Godziny pracy logopedy:

WTOREK –> 11:00 – 17:00

Konsultacje logopedyczne: 15:30-17:00

Zapisy na konsultacje w sekretariacie lub pod nr tel. – (22) 846- 17-59

ŚRODA –> 13:00 – 16:00

PIĄTEK –> 14:00 – 16:00

Psycholog

Prowadzi na bieżąco obserwacje dzieci w grupach. Jest pomocny w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych.Wspiera  nauczycieli oraz Rodziców naszych podopiecznych w radzeniu sobie w ich codziennym kontakcie z dzieckiem.

Kontakt do psychologa  zajmującego się naszą placówką:

mgr Katarzyna Urbaniak-  Głąb

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22

poradnia
ul.Malownicza 31
02-272 Warszawa

tel/fax. 022 846 19 18

Dodatkowo dwie nauczycielki przedszkola są również oligofrenopedagogami i terapeutami pedagogicznymi, co poszerza wiedzę i umiejętności całej kadry.