Get Adobe Flash player

Specjaliści

W naszym Przedszkolu dzieci objęte są stałą opieką logopedyczną i psychologiczną. Stała współpraca specjalistów  z nauczycielami pozwala zapewnić Państwa dzieciom wysoką jakość opieki oraz bieżącą wymianę poglądów i spostrzeżeń.

Logopeda

Logopeda przedszkolny przeprowadza w określonych odstępach czasu badania przesiewowe dzieci i stawia szczegółową diagnozę rozwoju mowy. Dzieci z problemami logopedycznymi biorą udział w  indywidualnej terapii, którą prowadzi logopeda przedszkolny na terenie przedszkola. Rodzice są informowani przez logopedę o rodzaju zaburzenia mowy danego dziecka oraz o rodzaju prowadzonej terapii.

Godziny pracy logopedy:


wtorek              13:00 – 15:30

środa                  7:30 – 10:00 

czwartek          12:00 – 17:00 

(konsultacje z rodzicami 16.00-17.00)

piątek                7:30 – 10:00

Psycholog

Prowadzi na bieżąco obserwacje dzieci w grupach. Jest pomocny w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych, emocjonalnych i społecznych.Wspiera  nauczycieli oraz Rodziców naszych podopiecznych w radzeniu sobie w ich codziennym kontakcie z dzieckiem.

Kontakt do psychologa  zajmującego się naszą placówką:

mgr Emilia Brzezińska

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 22

poradnia
ul.Malownicza 31a
02-272 Warszawa

tel/fax. 022 846 19 18

Dodatkowo dwie nauczycielki przedszkola są również oligofrenopedagogami i terapeutami pedagogicznymi, co poszerza wiedzę i umiejętności całej kadry.