Get Adobe Flash player

Rada Rodziców

Rada Rodziców

 Rada Rodziców Przedszkola nr 175

Rada Rodziców w Przedszkolu  nr 175 w Warszawie jest wewnętrzną organizacją, powołaną w celu zaangażowania rodziców w realizację zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych Przedszkola.

Członkowie Rady Rodziców ściśle współdziałają z Dyrektorem, kadrą pedagogiczną, a także instytucjami nadzorującymi pracę przedszkola, by skutecznie wspierać placówkę w realizacji jej zadań.

 Cele Rady Rodziców Przedszkola  nr 175 to:

1. Wsparcie poprzez oddziaływanie na dzieci w środowisku rodzinnym i przedszkolnym w procesie dydaktyczno-wychowawczym, zgodnie z ich potrzebami oraz możliwościami rozwojowymi i zdrowotnymi;

2. Doskonalenie organizacji pracy Przedszkola na płaszczyznach kształcenia, wychowania, opieki i rozwoju podopiecznych;

3. Angażowanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu rozwoju, zadań wychowawczo-dydaktycznych oraz udzielanie w tym zakresie pomocy;

4. Współtworzenie wraz z kadrą przedszkola optymalnego środowiska społecznego i warunków materialnych do lepszego funkcjonowania Przedszkola.

 

Obowiązki Rady Rodziców Przedszkola nr 175:

– gromadzenie oraz gospodarowanie środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny, adekwatny do aktualnych potrzeb Przedszkola;

– działanie w sposób przejrzysty. Obowiązkiem Rady Rodziców jest informowanie o prowadzonych przez Radę działaniach wszystkie zainteresowane osoby;

– obowiązkiem członków Rady Rodziców jest również systematyczne rozliczanie się z wykorzystanych środków finansowych;

– obowiązkiem Rady Rodziców jest dołożenie wszelkich starań i podjęcie wszystkich możliwych działań w celu usprawnienia, wzbogacenia i wspomożenia działalności Przedszkola na płaszczyznach kształcenia, wychowania, opieki i rozwoju podopiecznych Przedszkola.

SKŁAD RADY RODZICÓW

 
PRZEWODNICZĄCY:

BARCHAN Katarzyna
Gr. II
503 954 472
milkowska_k@interia.pl

 

 
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

DZIĘGIELEWSKI Rafał
Gr. IIIa
605 589 651
rafdzie@yahoo.com

 

 
SEKRETARZ:

WÓJCIK Ewelina
Gr. II
695 726 367 wojcik.legal@gmail.com

 

 
KOMISJA REWIZYJNA:

KOBYLIŃSKA-KUŹMA Marta
Gr. III B
607 314 662 marta.kobylinska@interia.pl

 

 
POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW:

ŻOŁNIERZAK Karolina

505 342 464

kola1136@wo.pl

 

 
FAJDEK Ewelina

788 053 735

ewelina.fajdek@gmail.com

 

 
MAZUR Renata

 

 
BOEWERDT-ZIĘBA Sylwia

606 967 907

sboez@outlook.com

 

 
KUJAWKA Kinga

kinga.kujawka@vp.pl

 

 
IWIŃSKA Katarzyna

kiwińska@gazeta.pl

 

 
JÓŹWIK Elwira

505 394 674

elwirakozak1@wp.pl

 

 

HARASZCZUK Agnieszka

501 773 675

kubus_a@op.pl