Get Adobe Flash player

Rada Rodziców

Rada Rodziców

 Rada Rodziców Przedszkola nr 175

Rada Rodziców w Przedszkolu  nr 175 w Warszawie jest wewnętrzną organizacją, powołaną w celu zaangażowania rodziców w realizację zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych Przedszkola.

Członkowie Rady Rodziców ściśle współdziałają z Dyrektorem, kadrą pedagogiczną, a także instytucjami nadzorującymi pracę przedszkola, by skutecznie wspierać placówkę w realizacji jej zadań.

 Cele Rady Rodziców Przedszkola  nr 175 to:

1. Wsparcie poprzez oddziaływanie na dzieci w środowisku rodzinnym i przedszkolnym w procesie dydaktyczno-wychowawczym, zgodnie z ich potrzebami oraz możliwościami rozwojowymi i zdrowotnymi;

2. Doskonalenie organizacji pracy Przedszkola na płaszczyznach kształcenia, wychowania, opieki i rozwoju podopiecznych;

3. Angażowanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu rozwoju, zadań wychowawczo-dydaktycznych oraz udzielanie w tym zakresie pomocy;

4. Współtworzenie wraz z kadrą przedszkola optymalnego środowiska społecznego i warunków materialnych do lepszego funkcjonowania Przedszkola.

 

Obowiązki Rady Rodziców Przedszkola nr 175:

– gromadzenie oraz gospodarowanie środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny, adekwatny do aktualnych potrzeb Przedszkola;

– działanie w sposób przejrzysty. Obowiązkiem Rady Rodziców jest informowanie o prowadzonych przez Radę działaniach wszystkie zainteresowane osoby;

– obowiązkiem członków Rady Rodziców jest również systematyczne rozliczanie się z wykorzystanych środków finansowych;

– obowiązkiem Rady Rodziców jest dołożenie wszelkich starań i podjęcie wszystkich możliwych działań w celu usprawnienia, wzbogacenia i wspomożenia działalności Przedszkola na płaszczyznach kształcenia, wychowania, opieki i rozwoju podopiecznych Przedszkola.

 

SKŁAD RADY RODZICÓW

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY:

 

 

GRONOWSKA Marta

Gr. III

 

 

535 980 662

 

 

majka.gronowska@gmail.com

 

 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

 

 

SZOTEK Paulina

Gr. IIb

 

 

606 380 903

 

 

paulinamaria.sz@gmail.com

 

 

SEKRETARZ:

 

 

JÓŹWIK Elwira

Gr. IIa

 

 

505 394 674

 

 

elwirakozak1@wp.pl

 

 

KOMISJA REWIZYJNA:

 

DZIĘGIELEWSKI Rafał

Gr. IIa

 

WÓJCIK Ewelina

Gr.I

 

605 589 651

 

 

695 726 367

 

rafdzie@yahoo.com

 

 

wojciklegal@gmail.com

 

 

 

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY RODZICÓW:

 

KOPYT Marta

BIEŃ Olga

BARCHAN Katarzyna

MACIEJAK Małgorzata

WLAZŁO-RZEPKA Agnieszka