Get Adobe Flash player

Wiadomości

wkrótce 1 września

W związku z licznymi telefonami informujemy, że nowy rok w przedszkolu rozpoczynamy już 1 września 😉

2 edycja przedszkolnego konkursu

Drodzy Rodzice i dzieci,

nasze przedszkole również i w tym roku organizuje ogólnopolski konkurs plastyczno – literacki „Moja wakacyjna podróż”.

Jako organizator nie bierzemy w nim udziału, lecz serdecznie zapraszamy dzieci z pozostałych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, z terenu Polski, do wzięcia udziału w konkursowych zmaganiach.

Cele konkursu:

 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej dziecka przy współpracy z rodzicem lub nauczycielem,
 • pobudzanie kreatywności prowadzącej do stworzenia książki z własnym tekstem w formie bajki lub rymowanki,
 • rozwijanie dziecięcej aktywności plastycznej z użyciem różnych materiałów,
 • pogłębianie więzi dziecko – rodzic lub dziecko – nauczyciel,
 • poszerzanie wiedzy na temat Polski i krajów za granicą.

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) wraz z rodzicami lub nauczycielami z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z terenu Polski. Przedmiotem konkursu jest wykonanie książki z jednym, samodzielnie napisanym i dotąd nigdzie nie publikowanym utworem literackim w formie rymowanki lub bajki wraz z własnoręcznie wykonanymi ilustracjami.

Warunki konkursu:

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1) i dołączenie jej do pracy konkursowej.
 • Jeden autor może wykonać jedną pracę konkursową, a każda placówka przedszkolna może nadesłać maksymalnie 2 książki. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie przechodzą na jego własność.
 • Oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na organizatora konkursu znajduje się w karcie zgłoszeniowej.
 • Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. ( U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora konkursu – Przedszkole nr 175 w Warszawie oraz publikację pracy.
 • Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zm.) informuję, że administratorem danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 5, Przedszkola nr 175

z siedzibą ul. Astronautów 17 w Warszawie, który przetwarza dane w celu realizacji konkursu.

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych w oparciu o art. 32 ustawy.

Zasady prac konkursowych: Należy:

 •    ułożyć tekst w formie bajki lub rymowanki, dozwolona jest pomoc dorosłego,
 • zilustrować jego treść wytworami plastycznej i twórczej pracy dziecka – praca płaska w formacie A4. Zachęcamy do wykorzystania różnych technik i materiałów,
 • ponumerować strony i pracę zatytułować,
 • złożyć książeczkę w całość – okładka i ilustracje razem z tekstem, minimum 5 stron.

Prace prosimy przesyłać do 15 września 2017 r., decyduje data stempla pocztowego, na adres:

Przedszkole nr 175, ul. Astronautów 5, 02 – 154 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Moja wakacyjna podróż”.

Prace przysłane po terminie nie wezmą udziału w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 września 2017 r., a wyniki ogłoszone zostaną 22 września 2017 r. na:

Oceny dokona powołana przez organizatora Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 • samodzielność i wkład pracy dziecka w wykonanie pracy,
 • pomysłowość utworu literackiego,
 • inwencja twórcza oraz ogólne wrażenia artystyczne.

Organizator przewiduje nagrody za I, II i III miejsce oraz wyróżnienie w dwóch kategoriach:

 • 3 i 4-latki,
 • 5 i 6-latki.

Nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą. Nauczyciele, którzy zrobią z dziećmi książkę i  zamieszczą swojego e-maila w karcie zgłoszeniowej, otrzymają podziękowanie za udział w konkursie drogą elektroniczną do końca października  2017 r. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzygają Organizatorzy Konkursu. Wszelkich dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać pisząc na adres: p175@vp.pl lub dzwoniąc pod nr tel: (22) 846 17 59.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA do II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO – LITERACKIEGO

„Moja wakacyjna podroż – stwórz swoją książeczkę”

Imię i nazwisko dziecka  

 

Wiek dziecka  

 

Nazwa przedszkola  

 

Adres przedszkola, telefon, e-mail  

 

 

 

Kto pomagał w przygotowaniu pracy?

Jeśli  rodzic – prosimy o dopisek „z mama/tatą”,

Jeśli nauczyciel – prosimy o imię i nazwisko oraz e-mail.

 
Ja, niżej podpisana/y:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

będąca/y rodzicem lub występująca/y w charakterze opiekuna prawnego dziecka:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

niniejszym wyrażam zgodę na udział w Konkursie oraz oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu i go akceptuję, a w szczególności wyrażam zgodę na upublicznienie w jakikolwiek sposób, w związku z uczestnictwem w Konkursie, jego imienia i nazwiska oraz jego pracy. Przyjmuję do wiadomości oraz zgadzam się, że Organizatorowi przysługuje prawo do zatrzymania oryginału pracy zgłoszonej do Konkursu. Poniższe dane osobowe podawane są dobrowolnie ze świadomością o przysługującym prawie do ich poprawy lub zmiany.

 

 

 

Pieczęć przedszkola/ dyrektora przedszkola

 

Pieczęć Przedszkola

Oświadczam, że w momencie przekazania pracy na konkurs plastyczno – literacki pt.: „Moja wakacyjna podróż – stwórz swoją książeczkę” organizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 5, Przedszkole nr 175 w Warszawie, przenoszę nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do tej pracy na Organizatora Konkursu. (art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. O  prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83).

 

Podpis:…………………………………………………

 

Miejscowość, data:………………………………..                           

                                                                                                                 

*prosimy wypełnić drukowanymi literami

Dla rodziców przyszłych przedszkolaków

 Co mogą zrobić rodzice, aby przygotować dziecko do przedszkolnego startu?

 

 • Należy postarać się przedstawić dziecku przedszkole w sposób pozytywny i pełen entuzjazmu, zachowując umiar i naturalność.
 • Stopniowo dostosowywać rytm dnia dziecka do rytmu panującego  w przedszkolu.
 • Wykorzystać okazję do uczestniczenia z dzieckiem w spotkaniach adaptacyjnych w wybranym przedszkolu. Dzięki nim maluch w obecności bliskich dorosłych może bezpiecznie poznawać, czym jest przedszkole.
 • Jeśli dotąd dziecko nigdy nie rozstawało się z rodzicami, warto poświęcić czas i wysiłek, aby przed przedszkolną rozłąką mogło mieć kontakt z inną osobą dorosłą (zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo). Dobrze, aby podczas ćwiczenia rozłąki z rodzicami, była to ta sama osoba.
 • Warto zapewnić dziecku kontakty z innymi rówieśnikami.

Należy zastanowić się, z czym dziecko nie potrafi samo się uporać. Gdy maluch jest karmiony, ubierany, wysadzany na nocnik, wożony w wózku to znaczy jest traktowany poniżej swoich możliwości. Rodzice powinni pamiętać, aby nie ulegać pokusie wyręczania i zastępowania malca we wszystkich czynnościach. Można natomiast towarzyszyć dziecku w próbach samodzielności, zapewniając go o swojej gotowości do pomocy. Następnie stopniowo wycofywać się z prostych czynności, aby dziecko samo mogło doświadczać sukcesu, przekonać się o swoich możliwościach, uwierzyć w siebie i stać się bardziej niezależnym.

 • O aktywny udział maluszka w przygotowaniach można zadbać kupując wspólnie z nim piżamkę  – taką, która podoba się jemu (ulubiony kolor, wzór). Wspólnie też wybrać przytulankę, która będzie mu towarzyszyć.
 • W dniu inauguracji najcenniejszy dla dziecka jest spokój jego rodziców. Dlatego wieczorem poprzedniego dnia można razem naszykować sprawdzone wcześniej ubranie, opowiedzieć dziecku, jak będzie wyglądał jego dzień od przebudzenia i postarać się, aby tak było. Rano wstać na tyle wcześnie, aby spokojnie wykonać rutynowe czynności.
 • Do przedszkola wyjść nie w ostatniej chwili, konkretnie powiedzieć dziecku, kiedy będzie odebrane, np. „po obiedzie”, a nie „za chwilkę”. Koniecznie dotrzymać obietnicy. Pożegnanie powinno być krótkie i niezależnie od okoliczności nie powinno trwać wiele dłużej.
 • Jeżeli rodzice zapisują dziecko na 8–godzinny pobyt w przedszkolu, powinni poinformować o leżakowaniu swoją pociechę. Argumenty przemawiające za rezygnacją z leżakowania w początkowym okresie pobytu dziecka w przedszkolu dotyczą przede wszystkim zminimalizowania obciążenia organizmu dziecka długotrwałym przebywaniem w nowych warunkach. Czasami rodzice nie mogą odbierać dziecka po obiedzie. Ma ono szansę poznać cały rozkład dnia w przedszkolu od początku przebywania w nim. Wówczas leżakowanie jest jego normalnym punktem. Unika się w ten sposób adaptacji rozłożonej na dwa kroki. Niezależnie od podjętej decyzji w tej kwestii, należy pamiętać o konsekwencji; rozpaczającego dziecka nie uspokajać obietnicą wcześniejszego odebrania, jeśli nie zamierza się tego zrealizować. Maluszek zawsze powinien wiedzieć, czy będzie leżakował, czy  nie.
 • Dziecko wprowadzone w błąd, oszukane, traci wątłą cierpliwość, pokładane w rodzicach zaufanie, a rodzice ryzykują zupełne zniechęcenie go do leżakowania albo nawet do przedszkola.

Rady dla rodziców w pierwszych dniach września

 •  Nie przeciągaj pożegnania w szatni. Pomóż dziecku rozebrać się, pocałuj je i wyjdź.
 • Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu. Jeśli zrobisz to choć raz, będzie wiedziało, że łzami można wiele wymusić. Największe nasilenie płaczu jest zawsze w dniu drugim i trzecim. Pierwszego dnia większość dzieci nie płacze – zwycięża ciekawość przedszkola.
 • Nie obiecuj: Jeśli pójdziesz do przedszkola, to coś dostaniesz (to forma przekupywania). Gdy przyjdziesz po dziecko, możesz dać mu mały prezencik. Możesz wtedy powiedzieć: Witaj, myślałam/-em o tobie. Popatrz, mam coś dla ciebie.
 •  Kontroluj to, co mówisz. Zamiast: Już możemy wracać do domu, powiedz: Teraz możemy iść do domu. To niby niewielka różnica, a jednak pierwsze zdanie ma negatywny wydźwięk.
 • Nie wymuszaj na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiedziało, co się wydarzyło w przedszkolu. To powoduje niepotrzebny stres.
 • Jeśli dziecko przy pożegnaniu z mamą płacze, może warto, aby przez kilka dni odprowadzał je do przedszkola tata.
 • Pamiętaj: żegnaj i witaj swoje dziecko zawsze UŚMIECHEM!

WYPRAWKA na wrzesień:

Wszystkie ubranka dziecka muszą być podpisane, także bielizna i kapcie!

– zabawka – najlepiej ulubiona maskotka, która pomoże w trudnych chwilach – można podpisać inicjałami na wszywce (czasami dwoje – troje dzieci ma taką samą rzecz),

– kapcie – na podeszwie antypoślizgowej, wygodne i łatwe do wkładania (podpisane), nie sandały czy crocsy, które dziecko nosiło w wakacje.

– piżama wciągana, a nie zapinana na guziki (podpisana góra i dół),

– ubrania na zmianę (wszystkie podpisane) do worka w szatni, w zależności od pory roku :

podkoszulka, bluzka, spodnie / spódniczka,majtki, skarpetki, rajstopy

– torebka na zabrudzone, mokre rzeczy,

– pudełko chusteczek higienicznych (wyciąganych),

– opakowanie chusteczek wilgotnych.

Prace społeczne w przedszkolu

Drodzy Państwo,

dzięki pracy społecznej osób z pewnej firmy, w otoczeniu przedszkola zaszły pewne zmiany 😉

2 miejsce w Olimpiadzie

Drodzy rodzice,

z dumą ogłaszamy, że reprezentacja naszego przedszkola zajęła 2 miejsce we wczorajszej I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Sportowej dla Przedszkolaków.