Get Adobe Flash player

Wiadomości

RODO

Szanowni Rodzice,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na obszarze Unii Europejskiej oraz zagwarantowanie praw osób, których te dane dotyczą.

W związku z powyższym przekazuję informacje, dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Warszawie

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
  ul. Astronautów 17, 02-154 Warszawa NIP 522-301-79-74.

 2. Administrator na dzień 25 maja 2018 roku nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. Informacje na temat Inspektora Ochrony Danych będą podane w terminie późniejszym.
  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw, prosimy o kontakt na adres sp227@edu.um.warszawa.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany
  w punkcie 1.

 3. Jako administrator danych osobowych informujemy, że dane osobowe są zbierane
  i przetwarzane wyłącznie w celach:

 • realizacji celów statutowych placówki,

 • niezbędnych do zawarcia umów z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Warszawie,

 • obowiązków wynikających z przepisów prawa,

 • zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu,

 • promocji  szkoły na stronie internetowej szkoły.

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

 • pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Warszawie,

 • podmioty współpracujące z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Warszawie na podstawie umów powierzenia w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych,

 • organy państwowe i instytucje, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

 1. Zakres przechowywanych i przetwarzanych danych – Państwa dane będą gromadzone
  i przetwarzane w minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji zadań opisanych
  w punkcie nr 3.

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie aktualny cel,
  w którym są przetwarzane.

 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt w sposób określony w punkcie 2.

 5. Zakres podawanych przez Państwa danych osobowych jest konieczny ze względu
  na realizację zadań opisanych w punkcie nr 3.

informacje o dyżurze wakacyjnym

Turnus IV (16 sierpnia – 31 sierpnia)

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych.

 

Opłatę w wysokości 96 złotych należy wpłacić na rachunek bankowy:34 1030 1508 0000 0005 5109 3026
W treści przelewu należy wpisać: „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”

 

Ważne

Drodzy Rodzice,

przedszkole jest miejscem, do którego uczęszcza 100 dzieci – przebywamy w dużej grupie. Wynika z tego niestety duża podatność na zachorowania, szczególnie że niektóre osoby bagatelizują ten temat.

Przypominamy, by zaistniałe choroby zakaźne oraz pasożytnicze każdorazowo zgłaszać w przedszkolu.

Na wrześniowym zebraniu organizującym rok szkolny podpisywali Państwo procedury bezpieczeństwa, w którym posiadamy następujący zapis:

Rodzice zobowiązani są do przedłożenia nauczycielowi zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do powrotu do przedszkola każdorazowo w następujących sytuacjach:

 • po chorobie zakaźnej,
 • po chorobach pasożytniczych,
 • po złamaniach kończyn,
 • po operacjach,
 • po zabiegach chirurgicznych.

 

Zadaniem przedszkola jest dbać o bezpieczeństwo wszystkich dzieci, co powyższe zaświadczenia choć w części umożliwiają.

zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków

Zajęcia adaptacyjne odbędą się 26 i 27 czerwca od godziny 15:00, zapraszamy rodziców wraz z dziećmi.

Zajęcia maja na celu pokazanie dzieciom budynku oraz osób, które przez najbliższy czas będą się nimi zajmowały.

Dorosłym przekazane zostaną najważniejsze informacje odnośnie funkcjonowania placówki.

dyżury wakacyjne

Poniżej przedstawiamy informacje na temat wakacyjnych dyżurów:

harmonogram – http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/18183_harmonogram-oraz-zasady-zapisow

wykaz placówek – http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/18112_wykaz-dyzurujacych-przedszkoli