Get Adobe Flash player

Monthly Archives: Czerwiec 2018

RODO

Szanowni Rodzice,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na obszarze Unii Europejskiej oraz zagwarantowanie praw osób, których te dane dotyczą.

W związku z powyższym przekazuję informacje, dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Warszawie

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5
  ul. Astronautów 17, 02-154 Warszawa NIP 522-301-79-74.

 2. Administrator na dzień 25 maja 2018 roku nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. Informacje na temat Inspektora Ochrony Danych będą podane w terminie późniejszym.
  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw, prosimy o kontakt na adres sp227@edu.um.warszawa.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany
  w punkcie 1.

 3. Jako administrator danych osobowych informujemy, że dane osobowe są zbierane
  i przetwarzane wyłącznie w celach:

 • realizacji celów statutowych placówki,

 • niezbędnych do zawarcia umów z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Warszawie,

 • obowiązków wynikających z przepisów prawa,

 • zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu,

 • promocji  szkoły na stronie internetowej szkoły.

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

 • pracownicy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Warszawie,

 • podmioty współpracujące z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Warszawie na podstawie umów powierzenia w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych,

 • organy państwowe i instytucje, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.

 1. Zakres przechowywanych i przetwarzanych danych – Państwa dane będą gromadzone
  i przetwarzane w minimalnym zakresie niezbędnym do realizacji zadań opisanych
  w punkcie nr 3.

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak będzie aktualny cel,
  w którym są przetwarzane.

 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt w sposób określony w punkcie 2.

 5. Zakres podawanych przez Państwa danych osobowych jest konieczny ze względu
  na realizację zadań opisanych w punkcie nr 3.