Get Adobe Flash player

Daily Archives: 28 maja 2018

Ważne

Drodzy Rodzice,

przedszkole jest miejscem, do którego uczęszcza 100 dzieci – przebywamy w dużej grupie. Wynika z tego niestety duża podatność na zachorowania, szczególnie że niektóre osoby bagatelizują ten temat.

Przypominamy, by zaistniałe choroby zakaźne oraz pasożytnicze każdorazowo zgłaszać w przedszkolu.

Na wrześniowym zebraniu organizującym rok szkolny podpisywali Państwo procedury bezpieczeństwa, w którym posiadamy następujący zapis:

Rodzice zobowiązani są do przedłożenia nauczycielowi zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do powrotu do przedszkola każdorazowo w następujących sytuacjach:

  • po chorobie zakaźnej,
  • po chorobach pasożytniczych,
  • po złamaniach kończyn,
  • po operacjach,
  • po zabiegach chirurgicznych.

 

Zadaniem przedszkola jest dbać o bezpieczeństwo wszystkich dzieci, co powyższe zaświadczenia choć w części umożliwiają.